Obsługa klientów

prowadzący:

Aleksander Pałka, biznes coach, wykładowca MBA, Chief Operating Officer w RebelTang.