BARBER WAR

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Strzyżeniu Męskim odbędą się w  sobotę, 15 października 2022

Plan Mistrzostw:
10:00-10:45 REJESTRACJA
W punkcie rejestracyjnym należy pojawić się z: dowodem osobistym, modelem, przyborami do wykonania strzyżenia

10:45 -11:00 PRZYWITANIE / OBJAŚNIENIE
– przywitanie uczestników Mistrzostw
– sygnał startu 50-minutowej pracy

11:00-11:50 ROZPOCZĘCIE MISTRZOSTW
– przez cały czas w pomieszczeniu przebywa Komisja Kontroli

11:50 ZAKOŃCZENIE PRACY
Uczestnicy sprzątają i opuszczają stanowiska pracy. Pozostają modele do oceny.

11:55-12:35 OCENA JURY

14:15 OGŁOSZENIE WYNIKÓW NA SCENIE GŁÓWNEJ

Regulamin dostępny jest tutaj.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.